Cultuuronderzoek met de Wij-scan©

Cultuuronderzoek met directeur_551x551.jpg

Met ‘organisatiecultuur’ duiden we de manier aan waarop medewerkers zich gedragen: denken, doen en waarderen.

In een vooral mensgerichte organisatiecultuur staan collegialiteit en samenwerking centraal. Een meer taakgerichte organisatiecultuur richt men zich vooral op de inzet van medewerkers voor de uitvoering van taken en het bereiken van resultaten. Belangrijk is dat beide culturen in uw organisatie in evenwicht zijn, want ze zijn allebei nodig.

Met de Wij-scan© meet ik het mens – en taakgericht gedrag en denken van medewerkers. Het is een wetenschappelijk instrument dat de balans tussen taak- en mensgericht werken snel en objectief vaststelt. De resultaten van de Wij-scan© kunnen naar verschillende niveaus van de organisatie uitgesplitst worden: naar afdelingen, teams of de hele organisatie.

Resultaat

Klik hier voor het resultaat van een cultuuronderzoek.

Meer weten over Cultuuronderzoek voor uw organisatie?

Heeft u interesse in een Cultuuronderzoek en wilt u meer weten of een afspraak maken? Bel mij gerust op 06-51615400mail of vul het  contactformulier in.