Het resultaat van bemiddelen bij meningsverschillen

Taakgerichte bem.gesprek werkgever_werknemer 3_551x551.jpg

Door de gemaakte afspraken tijdens de taak gerelateerde bemiddeling wordt er weer gecommuniceerd over het functioneren van de medewerker en de organisatie. Lukt het niet om afspraken te maken of die in de praktijk te brengen dan is bemiddeling bij een persoonlijk conflict nog mogelijk.

Aanmelden? 

U kunt mij bellen op 06-51615400mailen of het ingevulde contactformulier verzenden.