Gemengde intervisiegroepen van professionals

Supervisie bijeenkomst leiden professionals 2_551x551.jpg

Autonoom werkende professionals – de stafmedewerkers, managers en vakspecialisten – opereren vaak als solisten. Ze hebben weinig directe collega’s, waardoor ze intern niet of nauwelijks feedback ontvangen. Dat maakt hen kwetsbaar in hun ontwikkeling. Deelname aan een intervisiegroep kan dan uitkomst bieden. Vooral als deze groep bestaat uit soortgelijke professionals van andere organisaties.

Deze gemengde intervisie, vergelijkbaar met een intercollegiaal overleg, helpt professionals om meerdere redenen verder: 
  • Het vergroot de deskundigheid en verbetert hun kwaliteit van werken.
  • Het met elkaar reflecteren maakt hen bewust van de manier waarop zij met de vragen van medewerkers, opdrachtgevers en adviesvragers omgaan.
  • Ze leren hun blinde vlekken en persoonlijke valkuilen beter kennen en hanteren.
  • Het krijgen van feedback van collega’s vergroot het zelfvertrouwen.
  • Ze leren over de grenzen van hun eigen terrein kijken.

Eén van mijn beproefde methoden is ‘stille intervisie’, een gestructureerde manier van werken in de vorm van schrijfopdrachten. Ten opzichte van andere intervisiemethoden kenmerkt ‘stille’ intervisie’ zich door de verhoogde snelheid van werken, meer verdieping in de problematiek en een grotere betrokkenheid van deelnemers.

Resultaat

Klik hier voor het resultaat van gemengde intervisiegroepen.

Meer informatie?

U kunt mij bellen op 06-51615400mailen of het ingevulde contactformulier verzenden.