Training voor leidinggevenden: communicatiestijlen beheersen

Training aan leidinggevenden 1_551x551.jpg

De leidinggevenden zijn belangrijke cultuurdragers in organisaties. Door hun manier van communiceren beïnvloeden ze het gedrag van medewerkers en dus ook de organisatiecultuur. Belangrijk is dat leidinggevenden de juiste communicatiestijl toepassen, een stijl die past bij medewerkers. Dat kan een taakgerichte dan wel mensgerichte stijl zijn. Bij taakgericht leidinggeven of communiceren ligt de focus op het uitvoeren van taken, het halen van doelen en het leveren van prestaties. Bij een mensgerichte stijl staat de onderlinge relatie centraal door het tonen van waardering.

De uitkomst van een cultuuronderzoek geeft vaak weer of en hoe leidinggevenden hun communicatiestijlen moeten aanpassen. Op basis daarvan train ik leidinggevenden in het verbeteren van de communicatie met hun medewerkers zodat zij hen kunnen aanspreken op:

 • Het ziekteverzuim en leefstijl.
 • De loopbaanontwikkeling.
 • Het veilig (bedachtzaam) werken.
 • De kwaliteit en snelheid van werken.
 • De inzet en collegialiteit.

De opzet van de training:

 • We beginnen met een nulmeting van de communicatiestijlen met behulp van de Ik-scan©. Het resultaat is een diagnose van de balans tussen de taak-en mensgerichte stijl van communiceren.
 • Vervolgens maken we het gedragsprofiel van de ideale medewerker.
 • We oefenen met het gebruik van de communicatiestijlen bij het voeren van gesprekken. Voor het observeren en beoordelen van een leidinggevende gebruiken de collega-deelnemers de Jij-scan© en kunnen er filmopnames gemaakt worden.
 • Daarna meten we de communicatiestijlen opnieuw met de Ik-scan©.
  De vergelijking met de scores van de nulmeting toont de verandering in de balans tussen de taak-en mensgerichte gespreksstijl.
 • De verschilscores tussen de Ik-scan© (uit de voormeting) en de
  Jij-scan© kunnen ook aangeven dat een leidinggevende zichzelf anders ervaart in een gesprek met een medewerker dan de observatoren van z’on gesprek. Dit kan de leidinggevenden inzicht geven dat verandering van communicatiestijl nodig is.

Resultaat

Klik hier voor het resultaat van een training voor leidinggevenden: communicatiestijlen beheersen.

Gratis cultuuronderzoek bij training voor leidinggevenden. 

Boekt u een communicatietraining voor leidinggevenden? Dan is het cultuuronderzoek met de Wij-scan© gratis.

Meer informatie?

U kunt mij bellen op 06-51615400mailen of het ingevulde contactformulier verzenden.