Teambuilding door samen te koken

Teambulding door samen te koken 2_551x551.jpg

Teambuilding is een proces waarin teamleden leren effectief met elkaar samen te werken en te communiceren voor een gezamenlijk resultaat.
Er is vooral aandacht voor de onderlinge verstandhouding tussen teamleden die Open, Positief en Oprecht (OPO) moet zijn. Bij teambuilding staat het geven en ontvangen van feedback centraal. Voor een succesvolle teambuilding is een gezamenlijke activiteit nodig die weinig werktijd kost, waarin de samenwerking en communicatie waarneembaar zijn en het resultaat meteen zichtbaar is.

Het gezamenlijk bereiden van een maaltijd is zo’n teamactiviteit. Want net als op de werkvloer zijn ook in de keuken een effectieve samenwerking en communicatie nodig voor het bereiken van het gewenste resultaat. Met dat verschil dat de in de keuken bereikte resultaten geen belangrijke consequenties hebben. Een groot voordeel is dat deelnemers elkaars gedrag en de resultaten in een veilige en ontspannen setting kunnen evalueren. Wat tijdens deze kooksessies wordt geleerd is direct toepasbaar op de werkvloer.

De teambuilding bestaat uit:

  • Een voorbespreking met de opdrachtgever over de motieven en specifieke doelen van teambuilding.
  • Een groepsgesprek met de teamleden en een voormeting van hun gedrag op teamniveau met de Wij-scan©.
  • 2 dagdelen kooksessie van 9.00 uur tot 17.00 uur met een pauze. Aan het einde vindt een evaluatie plaats.
  • Na 3 maanden een groepsgesprek en een nameting van de teambuilding met de Wij-scan©.
  • 1 dagdeel kooksessie voor de evaluatie over de bereikte doelen van teambuilding.

Resultaat

Klik hier voor het resultaat van teambuilding.

Meer informatie?

U kunt mij bellen op 06-51615400mailen of het ingevulde contactformulier verzenden.