Wij-scan©

Wij Jij en Ik Samen_wij 100%.jpg

Om vast te stellen in hoeverre organisaties en teams uit mensen bestaan die zowel taakgericht als mensgericht zijn, heb ik de Wij-scan© ontwikkeld.
Het is een wetenschappelijk getoetst praktijkgericht instrument, in de vorm van een korte vragenlijst.

De Wij-scan© wordt gebruikt voor het meten van de organisatiecultuur en bij teambuilding. Bij de meting van de cultuur kunnen de resultaten van de
Wij-scan© naar verschillende niveaus van de organisatie uitgesplitst worden: naar afdelingen, teams of de hele organisatie. De uitkomst van het cultuuronderzoek kan leiden tot het trainen van leidinggevenden in het aanspreken van hun medewerkers op verandering van hun gedrag. De leidinggevenden zijn immers vaak de cultuurdragers van de organisatie.

De uitkomst van de cultuurmeting kan ook zijn dat er in sommige teams een grotere disbalans is dan in andere. Een teambuilding kan dan nuttig zijn om de disbalans tussen taakgericht en mensgericht gedrag op te heffen. Dit kan eveneens een positief effect hebben op het verzuim en de kwaliteit en snelheid van werken. Bij dit traject wordt een voor- en na-meting gedaan met de Wij-scan© om de effectiviteit van het teambuildingstraject vast te stellen.

Meer informatie?

U kunt mij bellen op 06-51615400mailen of het ingevulde contactformulier verzenden.