De Wij-scan©, Jij-scan© en Ik-scan©​

Wij, jij en ik samen 1_uitleg theorie_551x551.jpg

In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) ontwierp en onderzocht ik een drietal praktijkgerichte instrumenten: de Wij-scan©, Jij-scan© en Ik-scan©

Deze instrumenten geven een helder inzicht in bedrijfsculturen en gedrag -en communicatiestijlen van mensen in organisaties. De resultaten laten zien waar verandering nodig is. Door met de scans een voormeting en nameting te doen, maken ze het effect van mijn interventies zichtbaar. De instrumenten gebruik ik bij cultuuronderzoek en trainingen aan leidinggevenden, maar ook bij  conflictbemiddeling, assessment en teambuiding.

De Wij-scan©, Jij-scan© en Ik-scan© meten de taak -en mensgerichtheid van mensen. Taakgerichte mensen zijn vooral gefocust  op het uitvoeren van taken, het halen van doelen en het leveren van prestaties. Mensgerichte mensen zijn stellen vooral de onderlinge relatie centraal door het tonen van waardering, het bieden van hulp en het geven van waarschuwingen bij verandering van situaties. Het creëren van vertrouwen en het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor het werk staan centraal.

De belangrijkste en gemeenschappelijke kenmerken van de Wij-scan©,  Jij-scan© en Ik-scan© zijn:

  • Ze tonen mate van balans tussen de taak-en mensgerichtheid.
  • Ze kunnen worden gebruikt als observatie-instrument en als vragenlijst.
  • Ze bestaan uit 14 gedragskenmerken. Bij elk kenmerk hoort een begrippenpaar dat gescoord wordt op een 7 punts-schaal. 
  • De scans maken het effect van de interventies meetbaar door ze in te zetten als voormeting en nameting.
  • De combinatie van de Jij-scan© en Ik-scan© levert verschilscores op die inzichtelijk maken hoe het zelfbeeld (ik) verschilt van het beeld dat de ander (jij) van de persoon heeft.
  • Het zijn snelle, wetenschappelijk getoetste gebruiksvriendelijke en effectieve instrumenten.

Meer informatie?

U kunt mij bellen op 06-51615400 of mail of verzend het ingevulde contactformulier.