Samen als team

Training aan leidinggevenden 1_551x551.jpg

In organisaties wordt meestal in teamverband gewerkt. Het functioneren van een team wordt vooral bepaald door het gedrag van de teamleden. Door de manier waarop ze taken verdelen en uitvoeren, met elkaar samenwerken en onderling communiceren. In effectief functionerende teams laten medewerkers blijken dat ze elkaar nodig hebben om doelen te halen. Daardoor ervaart elk teamlid dat hij of zij ertoe doet en erbij hoort.
Er heerst een samen-gevoel, waardoor resultaten gemakkelijk worden bereikt en het verzuim laag is.

Een meting met de Wij-scan© kan de effectiviteit van een team objectiveren. Via schriftelijke beoordelingen wordt dan gemeten in welke mate een team zich inzet en collegiaal is. Als de uitkomst onder niveau is, dan kan teambuilding nodig zijn. Voor meer informatie ga naar 'teambuilding door samen te koken'.