Bemiddelen bij meningsverschillen

Taakgerichte bem.gesprek werkgever_werknemer 3_551x551.jpg

Soms stemmen de behoeften van de medewerker niet overeen met de eisen van de organisatie. Dat kan leiden tot ernstige meningsverschillen over de manier waarop het werk wordt gedaan. Dit is een taak gerelateerd conflict dat snel moet worden opgelost. Zo niet, dan kan het overgaan in een persoonlijk of relatie gerelateerd conflict. Om dit type conflict te voorkomen kan ik eerst gerelateerd bemiddelen.

Taak gerelateerde bemiddeling

De bemiddeling van een taak gerelateerd conflict duurt één dag en gaat als volgt:

  • Ik voer een gesprek met de medewerker over zijn of haar behoeften en de Ik-scan© en de Jij-scan© worden afgenomen. De medewerker beoordeelt zichzelf en de leidinggevende op de taak-en mensgerichtheid.
  • Vervolgens spreek ik met de werkgever over de eisen die aan de medewerker worden gesteld. De medewerker wordt door de werkgever beoordeeld met de Jij-scan© en de leidinggevende beoordeelt zichzelf met de Ik-scan©
  • Onder mijn begeleiding spreken de medewerker en werkgever samen over hoe ze omgaan met hun wederzijdse behoeften en eisen. De resultaten van de Jij-scan© en Ik-scan © worden met beiden individueel besproken.
  • De werkgever maakt een contract waarin de afspraken zijn vastgelegd.

Resultaat

Klik hier voor het resultaat van bemiddelen bij meningsverschillen..

Meer informatie?

U kunt mij bellen op 06-51615400mailen of het ingevulde contactformulier verzenden.