Jij als medewerker

Medewerker begeleidingstraject 2_551x551.jpg

Ieder mens heeft behoefte aan voldoening en waardering. Wordt deze behoefte vervuld, dan ervaren mensen dat ze van betekenis zijn en erbij horen. Is dit niet het geval, dan leidt dat tot een verminderd functioneren. Vaak met verzuim en conflicten tot gevolg.

Wat merkt u als werkgever?

De medewerker die een gebrek aan voldoening en waardering ervaart:

 • is vaak te perfectionistisch, wat soms ten koste gaat van de snelheid van werken;
 • trekt te veel – of soms te weinig - verantwoordelijkheid naar zich toe;
 • neemt te veel hooi op de vork, is daardoor prikkelbaar en maakt fouten;
 • kan slecht tegen kritiek, legt de oorzaak van fouten buiten zichzelf;
 • houdt vast aan overtuigingen en aan gedrag dat niet past in veranderlijke situaties;
 • gebruikt de verkeerde strategie om met conflicten en rouw om te gaan;
 • onderwerpt zich vaak in (privé) relaties, ten koste van zichzelf;
 • vraagt geen hulp, wil alles alleen doen.

Herkent u een of meerdere kenmerken ?

Dan is dat een goede redenen om contact met mij op te nemen. Op tijd interveniëren verkleint de kans op verzuim en vergroot de duurzame inzetbaarheid van mensen.

Hoe ervaart u als medewerker, dat u niet lekker functioneert?

 • De werkdruk speelt u parten, ontspannen lukt onvoldoende;
 • Fysiek en mentaal bent u niet fit; u slaapt slecht;
 • Samenwerken met collega’s en leiding gaat moeizaam, er ontstaan conflicten;
 • Het onderhouden van relaties in uw privéleven is moeizaam;
 • Uw loopbaanontwikkeling stagneert;
 • U hebt weinig plezier in uw werk en andere activiteiten.

Herken u één of meerdere klachten?

Praat erover met uw leidinggevende of bedrijfsarts. Zij kunnen mij dan inschakelen om verzuim te voorkomen of te beperken. Zo krijgt u de kans om uw persoonlijk functioneren in werk en privé te verbeteren.

Mijn interventie kan zijn: