Jij-scan© en Ik-scan©

Wij, JIj en Ik Samen_Jij en IK

Om vast te stellen in hoeverre mensen in organisaties zich zowel taakgericht als mensgericht gedragen, heb ik de Jijscan© en Ikscan© ontwikkeld. Het zijn wetenschappelijk getoetste praktijkgerichte instrumenten, in de vorm van een korte vragenlijst en een eenvoudig observatieformulier.

De Jij-scan© en Ik-scan© worden gebruikt bij een assessment; training voor leidinggevenden en bij bemiddelen in meningsverschillen en bij een persoonlijk conflict.

Bij een assessment beoordeelt de sollicitant zichzelf op haar/zijn eigen taak -en mensgerichtheid met de Ik-scan© door middel van een vragenlijst. Eventueel worden bij de sollicitant ook (persoonlijkheids) vragenlijsten en een IQ test afgenomen. Tijdens het assessment observeert en beoordeelt de assessor de sollicitant met de Jij-scan©. De verschilscores van de zelfbeoordeling en de observatie kan de sollicitant het inzicht geven dat zij/hij zichzelf anders ziet dan tegen haar/hem wordt aangekeken.

Bij de training voor leidinggevenden in het aanspreken van de medewerkers op verandering van gedrag wordt de Ik-scan© gebruikt bij de voormeting. Met deze vragenlijst beoordelen de leidinggevenden zichzelf op hun taakgerichtheid en mensgerichtheid in de communicatie met medewerkers. Na de training wordt opnieuw de Ik-scan© bij de leidinggevenden afgenomen om het effect van de training vast te stellen.

Tijdens de training wordt de Jij-scan© gebruikt voor het observeren en beoordelen van collega-leidinggevenden in hun communicatie met medewerkers. De verschilscores van de Ik-scan© en de Jij-scan© kunnen weergeven dat een leidinggevende zichzelf anders ervaart in een gesprek met een medewerker dan de observatoren van dit gesprek. Dit verschaft de leidinggevenden het inzicht dat verandering van communicatiestijl gewenst is.

Bij een bemiddeling bij meningsverschillen en bij een persoonlijk conflict  worden zowel de Ik-scan© als de Jij-scan© gebruikt. De medewerker en de werkgever beoordelen zichzelf en elkaar op de taak-en mensgerichtheid.
De verschilscores van de Ik-scan© en de Jij-scan© kunnen weergeven dat de medewerker zichzelf anders ervaart dan de werkgever dat doet. En ook andersom. Die verschillen kunnen aanleiding voor verandering van gedrag tegenover elkaar. De uitkomsten van de Ik-scan© en Jij-scan© worden individueel met de medewerker en de werkgever besproken.

Meer informatie?

U kunt mij bellen op 06-51615400mailen of het ingevulde contactformulier verzenden.