Assessment

Koken als assessment_551x551.jpg

Om vast te stellen of een sollicitant in gedrag bijdraagt aan de ideale organisatie, waarin medewerkers zich zowel taakgericht als mensgericht gedragen, kan een assessment worden afgenomen. Doorgaans biedt zo’n beoordelingsprogramma echter geen realistisch inzicht in de taak- en mensgerichtheid van de medewerker. Daarvoor is een activiteit nodig die lijkt op het werken in een organisatie, dus zowel de manier van samenwerken en de stijl van communiceren als de inzet voor het bereiken van resultaat test. Samen koken bijvoorbeeld.

Resultaat

Klik hier voor het resultaat van een assessment.