Zelf Kennis Methode: ZKM

Medewerker begeleidingstraject 1_551x551.jpg

Bij de individuele begeleiding van medewerkers gebruik ik de Zelf Kennis Methode (ZKM). Deze methode biedt een goed inzicht in de gewenste verandering van gedrag bij mensen. De ZKM is een wetenschappelijk instrument dat gebaseerd is op de Waarderingstheorie (Hermans, 1981).

In verschillende onderzoeken is aangetoond dat de ZKM een effectieve manier is om problemen in kaart te brengen en mensen te begeleiden.

De belangrijkste kenmerken van de ZKM zijn:

  • Het herstel van de balans tussen de fundamentele drijfveren van het menselijk bestaan: ervaren van erkenning en het contact met anderen verbeteren.
  • Het spelenderwijs veranderen van gedrag op basis van levenservaringen en gestelde doelen.
  • Het systematisch en gestructureerd uitwerken van ervaringen en gestelde doelen in een zelfonderzoek.
  • Bij de begeleiding werken we samen op basis van gelijkwaardigheid, gedeelde verantwoordelijkheid en wederzijdse deskundigheid.
  • De intensiteit en lengte van het traject: 15 tot 20 sessies van 1½ uur

Meer informatie?

U kunt mij gerust bellen op 06-51615400mailen of het ingevulde contactformulier verzenden.