Resultaat van teambuilding

Teambulding door samen te koken 1_551x551.jpg

Het proces van teambuilding ontwikkelt zich verder omdat de deelnemers zich bewust zijn dat hun gedrag effect heeft op het gedrag en handelen van anderen en omgekeerd, maar ook op hun individuele en gezamenlijke resultaten.

Aanmelden

Wie een teambuilding wil organiseren kan mij bellen op 
06-51615400, mailen of het ingevulde contactformulier verzenden.